Språklig

Det vill säga verbal, lingvistisk. Eller ordkunnig, kanske?

Ofta hör man hur det svenska språket anses vara fattigt. Fattigt på synonymer, klent på variation. I dessa fall lyfts ofta engelskan fram som en motsats till vår svenska armod. Jag undrar om det svenska språket skulle anses vara lika synonymfattigt om vi inte var så snara att förkasta gamla ord? Jag menar, nya ord och begrepp lyfts fram. Detta är bra. Språket förnyas ständigt och ordlistor skall återge detta, inte begränsa. Vi har nyord såsom Dylanman och kroppsaktivism. Dessa och många andra nyord är svåra att INTE komma i kontakt med. Men hur har vi det med riktigt gamla ord såsom exempelvis begynte eller åstad.

Continue reading →